Kontakt

Vi tilbyder altid en afklarende samtale uden nogen former for forpligtelser.  

Kontakt os for mødebooking

ONLINE OG TELEFONISK SPARRING

Vi arbejder så digitalt som muligt, og derfor vil en del af vores kontakt foregå over Skype eller Zoom samt telefonen, mail og vores øvrige digitale værktøjer.

Når det er nødvendigt, kan vi selvfølgelig sagtens finde mulighed for at mødes i stedet.

Du skal ikke tøve med at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Du kan måske også finde svar her på siden.

FAQ – REKRUTTERING

Hvor længe tager en rekrutteringsproces?

Traditionelt set tager en rekrutteringsproces 8 uger. Det kan selvfølgelig både gøres hurtigere – eller tage længere tid, afhængig af ønskerne til den nye medarbejder, og virksomhedens evne til at tiltrække kandidater. Vi kommer altid med vores bud på en tidslinje i forlængelse med vores opstartsmøde.

Hvor mange kandidater kan vi forvente?

Det er aldrig helt til at sige, hvor mange kandidater, der søger en stilling. Der kan være samfundsmæssige påvirkninger, sæson og særlige vilkår, der påvirker det. 
Vi kan dog sige at vi går efter en long list på ca. 30 kandidater, som vi barberer ned til en short list på 3-5 kandidater, som vi anbefaler.

Yder du løbende Onboardingrådgivning?

Onboarding er ofte en disciplin, der kræver løbende udvikling og varetagelse, for at man opnår de bedste resultater.
Derfor kan du enten indgå længerevarende konsulentkontrakt med mig, eller vælge en klippekortsordning, VI kan altid aftale, at jeg kommer og hjælper i forbindelse med nyansættelser eller i forbindelse med videreudvikling af strategi og forretningsmodel.

Hvordan kommer vi igang med Employer Branding?

Der er mange facetter i en optimal employer branding. Derfor kan det også være en uoverskuelig opgave for nogle at skulle sætte ind på hele “paletten”. Derfor starter jeg ofte med dét område, som din virksomhed har størst behov for. Det vil ofte være på baggrund af en forhåndsanalyse, som jeg foretager i samarbejde med relevante ledere og eventuel HR afdeling.

Er Assessment vigtigt?

Test af nye medarbejdere i forbindelse med rekruttering er afgørende for at finde det rette match. Testen kan endvidere bruges som samtaleværktøj, og kan anvendes til en del af medarbejderens udvikling i virksomheden. Derfor tilbyder vi selv personprofiltest med Disc og Enneagrammet, og samarbejder også med flere forskellige bureauer, der er skarpe på hver deres testtyper.

Kan I hjælpe med et online værktøj?

Det er en vigtig del af Onboarding, at der er styr på alle processerne, hvem der ejer ansvaret for de forskellige processer og opgaver. Vi mener også det er vigtigt løbende at lave surveys, og måle om man skal justere på sin strategi, motiverende tiltag mm. Derfor har vi tæt samarbejde med forskellige udbydere af HR it-systemer, som blandt andet gør det lettere at håndtere digital rekruttering og onboarding.

FAQ - FLEKSJOBORDNINGEN

 

Er jeres service gratis for arbejdsgivere?

Ja, det er den. Vi er nemlig en anden-aktør for kommunen. Det betyder, at vi modtager et honorar, når en fleksjobber bliver ansat i et job, som vi har været med til at etablere vha. indledende dialog, search, screening og jobsamtale.

Hvor længe tager en rekrutteringsproces?

Vi kan som udgangspunkt searche, screene og tilsende en oversigt over kandidater indenfor 7 arbejdsdage. Det kan selvfølgelig både gøres hurtigere – eller tage længere tid, afhængig af ønskerne til den nye medarbejder, og virksomhedens evne til at tiltrække kandidater. Vi kommer altid med vores bud på en tidslinje i forlængelse med vores opstartsmøde.

Hvem kan få tildelt et fleksjob?

Der er ikke nogen konkret definition på, hvem der kan få tildelt et fleksjob. Fællesnævneren for fleksjobvisiterede borgere er, at de har fysiske eller psykiske udfordringer, som gør, at de ikke kan varetage et fuldtidsjob. De kan have været ude for et slemt uheld eller have en medfødt udfordring. Derfor kan nogle fleksjobbere kun arbejde 2 timer pr. uge, mens andre kan arbejde 15+ timer pr. uge.

Hvordan skal et fleksjob aflønnes?

Som arbejdsgiver betaler du kun for de timer, den fleksjobvisiterede medarbejder arbejder. Fleksjobbere får derudover et fleksløntilskud fra kommunen. Det betyder, at selvom din nye medarbejder kun arbejder 7 timer pr. uge, så får han/hun udbetalt 30 timer af kommunen til samme sats. Fleksløntilskuddet supplerer altså op, så det samlede beløb medarbejderen får udbetalt, svarer til den løn man ville få, hvis man var ansat i en fuldtidsstilling.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg ansætter en fleksjobber?

Ansættelsen af en fleksjobvisiteret borger foregår på helt almindelige vilkår. Den eneste ændring er, at du som arbejdsgiver skal vise hensyn til medarbejderes skånebehov. Det kan fx betyde, at du skal lade din nye medarbejder holde bestemte pauser, medbringe en specialdesignet stol mv.

Hvilke tilskud får jeg som arbejdsgiver, hvis jeg ansætter en fleksjobber?

Du får ikke særlige tilskud som arbejdsgiver - du får en billig arbejdskraft.
Fleksjobberen får et fleksløntilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, som et supplement til den løn, medarbejderen tjener hos dig. Se afsnittet om hvordan et fleksjob skal aflønnes.

Kontakt

Katrine Gilberg

Michelle Barløse

Send en besked